Náš příběh

Cílem celosvětového úklidového dne není jen samotné uklízení, ale posun směrem k lepšímu nakládání s odpady a také zvýšení povědomí jak lokálně, tak celosvětově, o závažnosti situace. A co je ještě důležitější – chceme se zbavit narůstajících problémů s odpady natrvalo tím, že podpoříme a spojíme novou generaci vůdců místních komunit, aby společně našli nová řešení odpadových problémů.

Pro zajištění organizace Celosvětového úklidového dne v České republice se spojily iniciativy Ukliďme svět, ukliďme Česko! a Trash Hero, které se pořádáním dobrovolnických úklidů aktivně zabývají.

Let's Do It!

Hnutí Let's Do It! se zrodilo v Estonsku v roce 2008, kdy 50 000 lidí vyčistilo celou zemi během pouhých pěti hodin. Od té doby se akční model - jedna země za jeden den - rozšířil po celém světě a vytvořil jedno z nejrychleji rostoucích hnutí v historii. K dnešnímu dni se tak 134 zemí a 20 milionů lidí připojilo k úsilí o uklizení nelegálního odpadu ve svém okolí. Estonská republika v roce 2018 slaví 100 let od svého založení a Celosvětový úklidový den je největším darem Estonska světu k jeho 100. výročí.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V České republice organizované úklidy probíhají již od roku 1992, po vzoru Let's Do It! uklízíme pátým rokem a za tu dobu jsme do akce zapojili více než 300 tisíc dobrovolníků, kteří společně uklidili přes 9 000 tun odpadů z našich měst a přírody. Organizace Celosvětového úklidového dne je pro nás další výzvou. Více informací

Trash Hero

Trash Hero vzniklo v Thajsku v roce 2013. Tehdy jedna parta uklidila pláž zaneřáděnou odpadky. Další týden uklidili jiné místo... a pak znovu a znovu. Za 5 let se k odpadkovým hrdinům připojilo 104 000 dobrovolníků, kteří uklidili přes 600 tun odpadků z pláží, řek i měst v Asii, Evropě a Americe. V Česku uklízejí odpadkoví hrdinové v Praze a v Brně a postupně vznikají další základny.

150 zemí
5% populace
Milióny dobrovolníků